ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్ యొక్క లక్షణాలు, కారణాలు, దాని కొరకై చేయాల్సిన నివారణ చర్యలు.

ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్

సీజనల్ ఇన్ఫ్లుఎంజా అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రయాణించే ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్ల వల్ల కలిగే తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సంక్రమణం. ఫ్లూ (ఇన్‌ఫ్లుఎంజా) అనేది శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో భాగమైన ముక్కు, గొంతు మరియు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్. ఇన్ఫ్లుఎంజాను సాధారణంగా ఫ్లూ అని పిలుస్తారు, అయితే ఇది అతిసారం మరియు వాంతులు కలిగించే కడుపు "ఫ్లూ" వైరస్ల వలె ఉండదు.

954 Read more